Accu-Chek
Accu-Chek

Zidentyfikowanie czynników wpływających
na atrakcyjność używania pomp insulinowych
Accu-Chek® Solo wykorzystywanych w terapii pacjentów diabetologicznych.

Kontakt do Organizatora:
ul. Kowalczyka 17; 44-206 Rybnik
666 069 814
support@biostat.com.pl
Umowy i płatności:
Monika Mieryńska
32 44 027 027
mmierzynska@biostat.com.pl